EKO element ZD G2 passer til Zander GL filterhuse.

Model Finhed µ Olie rest indhold Type
VL For filter 3 µm Grove faste partikler, flydende vand, olie aerosoler
ZL Fin filter 1 µm faste partikler, flydende vand, olie aerosoler
Y Fin filter 0.01 µm faste partikler, flydende vand, olie aerosoler
A Aktiv Kul olie, kulbrinter, dampe og lugte

EKO-Filters EKO element ZD G2 er designet til Zander GL filterhuse, og sikre den den bedst mulige kvalitet i dit trykluftanlæg Således tilbydes et troværdig, pålideligt og energi effektivt alternativ til det originale element til en fordelagtig pris.

Det specialfremstillet filtermateriale giver en fremragende filtrering af både olie aerosoler, vand og faste partikler, samtidigt med minimalt tryktab.

.EKO element ZD G2 er designet og testet for at imødekomme den originale ydelse og kvalitet.