Et OWS service kit til dit system.

En olie/ vand separator er installeret som en del af trykluftssystemet.
Den reducerer simpelthen oliekoncentrationen i det opsamlede kondensat til et niveau, der er tilladt til udledning.

Når olie mættet kondensat er blevet fjernet effektivt fra et trykluftsystem, kan det ikke udledes direkte i kloakken, uden at olie indholdet er reduceret til værdier inden for de lovlige bortskaffelses grænser.
En olie/ vand separator er løsningen til at fjerne olie mættet kondensat.

Denne separation tillader, at en større mængde rent vand, op til 99,9% af det samlede kondensat, udledes sikkert i kloakken.
Og at den relativt lille mængde koncentreret olie bortskaffes legitimt og økonomisk forsvarligt.

Derfor er det vigtigt at skifte dit OWS service kit.