Et OWS service kit til dit system.

En olie/vand separator er installeret som en del af trykluftssystemet.
Den reducerer simpelthen oliekoncentrationen i det opsamlede kondensat til et niveau, der er tilladt til udledning.

Når olie mættet kondensat er blevet fjernet effektivt fra et trykluftsystem, kan det ikke udledes direkte til dræning, uden at olie indholdet er reduceret til værdier inden for de lovlige bortskaffelses grænser.
En olie/vand separator er løsningen til at fjerne olie mættet kondensat.

Denne separation tillader, at en større mængde rent vand, op til 99,9% af det samlede kondensat, udledes sikkert i kloakken.
Og at den relativt lille mængde koncentreret olie bortskaffes legitimt og økonomisk forsvarligt.

Men det er vigtigt at skifte dit OWS service kit.

Tilbud
DKK 1.041DKK 10.036
Tilbud
DKK 476DKK 4.769
Tilbud
DKK 632DKK 2.551
Tilbud
DKK 974DKK 5.438
Tilbud
DKK 535DKK 1.532
Tilbud
DKK 476DKK 3.675
Tilbud
DKK 632DKK 3.675