Kondensat behandling er bla:

Automatisk dræning af kondensat, der opsamles flere steder i trykluftsystemet.

Inklusive kompressorens køler, filterafløb, køletørrer, bunden af ​​luftmodtageren og andre lave punkter i systemet.

I mange tilfælde styres afløb elektronisk og overvåger opbygning af kondensat med væskestands sensorer.
Der registrerer, og ved hvornår det er absolut nødvendigt at tømme for kondensatet, hvilket minimerer forureningen af allerede komprimeret luft.

Kondensat behandling er også en olie/vand separator som er installeret som en del af trykluftssystemet.
Den reducerer simpelthen oliekoncentrationen i det opsamlede kondensat til et niveau, der er tilladt til udledning. Se mere her.

Når olie mættet kondensat er blevet fjernet effektivt fra et trykluftsystem, kan det ikke udledes direkte til dræning, uden at olie indholdet er reduceret til værdier inden for de lovlige bortskaffelses grænser.
En olie/vand separator er løsningen til at fjerne olie mættet kondensat.

Denne separation tillader, at en større mængde rent vand, op til 99,9% af det samlede kondensat, udledes sikkert i kloakken.
Og at den relativt lille mængde koncentreret olie bortskaffes legitimt og økonomisk forsvarligt.